AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
Bioloqlar CO2-ni havadan fotosintezdən daha səmərəli çıxarmaq üçün üsul hazırlayıblar
Jan 10, 2024 | 14:43 Maraqlı məlumatlar

lmaniyadakı Maks Plank İnstitutundan bir qrup alim havadan CO2 molekullarını tutmaq və onları fotosintezdən daha səmərəli olan digər faydalı molekullara çevirmək üçün üsul hazırlayıb.

Alimlər bu yeni üsulu THETA dövrü adlanan təbii biokimyəvi üsuldur. Bu proses CO2-ni tutmaq və Asetil-KoA adlı başqa bir məhsula çevirmək üçün nəzərdə tutulmuş bir sıra kimyəvi və bioloji addımlardan ibarətdir.

Prosesdə 17 biokatalizator və iki ferment - Crotonoyl-CoA karboksilaza/reduktaza və fosfoenolpiruvat karboksilaza iştirak edir. Bakteriyalardan təcrid olunmuş bu fermentlər CO2-ni tez bir zamanda sekvestr etmək qabiliyyəti ilə tanınır.

Onlar, həmçinin bitki fotosintezində iştirak edən RuBisCO fermentindən qat-qat effektivdirlər. Lakin bu iki element canlı orqanizmlərdə təbii olaraq baş vermir. Buna görə də elm adamları onları süni şəkildə birləşdirərək dövrə yaratmalı oldular.

Bu üsul CO2-yə effektiv şəkildə bağlanmaq və onun digər kimyəvi birləşmələrə çevrilməsini kataliz etmək qabiliyyətinə malik olan aktiv mərkəzi komponentin - fermentin fəaliyyətinə əsaslanır.

Bu metodun xüsusiyyətlərindən biri onun fotosintezlə müqayisədə yüksək effektivliyidir. Fotosintez bitkilərin CO2-ni üzvi birləşmələrə çevirmək üçün işıq enerjisindən istifadə etdiyi prosesdir. Bu üsul işıq və yığılmış enerji tələb edir.

Yeni üsul isə işığın mövcudluğundan asılı olmayaraq CO2-nin tutulmasına və faydalı molekulların istehsalı üçün istifadə olunmasına imkan verir.

aztibb.az

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023