AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
“Botaniki terminlər lüğəti” kitabı işıq üzü görüb
Nov 30, 2023 | 11:05 Yeni nəşrlər

Elm və Təhsil Nazirliyinin Dendrologiya İnstitutunun əməkdaşlarının həmmüəllifi olduqları  “Botaniki terminlər lüğəti” kitabı işıq üzü görüb.

Kitab Dendrologiya İnstitutunun baş direktoru v.i.e., b.ü.f.d., dosent Minarə Həsənova, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor Hüseynağa Əsədov, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Ələkbərov, İlhamə Mircəlallı və Kəmalə Sadıqova tərəfindən yazılıb. 

“Botaniki terminlər” lüğətini tərtib edərkən, müəlliflər bitkilər aləminin ən xarakterik proseslərini oxucu kütləsinə çatdırmağa səy göstəriblər.

Sözügedən vəsaitdə botanika, fiziologiya, biokimya, ekologiya, coğrafiya və torpaqşünaslıq ixtisası almış tədqiqatçı alimlər, doktorant, magistrlər, tələbə və mütəxəssis aqronomlar, bioloji elmlərin əsas istiqamətləri - sistematika, morfologiya və anatomlar üçün nəzərda tutulmaqla, müasir taksonomik terminlərin izahlı lüğəti olaraq verilib.

Təqdim olunan bu kitab botaniklər, ekoloqlar, dendroloqlar, geobotaniklər, ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllim və tələbələri, biologiya müəllimləri, meşə təsərrüfatı mütəxəssisləri və təbiətsevənlər üçün nəzərdə tutulub.

www.science.gov.az

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023